Svensk Borätt blir Restate Syd

Sedan november 2018 är Svensk Borätt en del av Restate.

Hemsidan kommer ändra skepnad framöver men expertisen och personalen är densamma.