Nyproduktionstjänst för bostadsutvecklare.

Nyproduktion

Nyproduktionstjänst för bostadsutvecklare

Svensk Borätt bistår bostadsutvecklare som bygger nyproduktion eller utvecklar befintligt bestånd. Vi erbjuder helhetslösningar där vi sköter hela processen från bildandet av en bostadsrättsförening, upprättande av kalkyler och ekonomiska planer till överlämnandet till de boende. När ni anlitar oss för ert bostadsrättsprojekt får ni kvalificerad rådgivning från start till mål. Vi anpassar tjänsten så att den passar just ert behov. Det som gör oss unika är att vi har allt under samma tak vilket gör att vi kan erbjuda er en helhetslösning.

Med många år i branschen vet vi att inget nyproduktionsprojekt är det andra likt. Detta innebär att vi genom åren samlat på oss en stor kunskapsbank och en unik branschkännedom som vi tar med oss i portföljen inför varje nytt uppdrag.

För ett fast arvode får ni en professionell kontakt genom hela projektet samt bistår med obegränsad rådgivning, från stort till smått, tills dess att uppdraget är slutfört. Ett praktiskt upplägg som spar tid, skapar lönsammare projekt och minimerar felaktigheter.

Våra kunder är allt från små lokala byggbolag i hela Sverige, välkända fastighetsbolag och projektörer till privata markägare.

Erfarenhet

Några av de moment som vi bistår med

Vår ambition är att föra er från start till mål. I praktiken uppstår normalt även andra frågeställningar som vi givetvis hjälper till med.
  • Bilda en bostadsrättsförening med anpassade stadgar
  • Skapa översiktskalkyler vid olika scenarier
  • Upprätta kostnadskalkyl och ombesörja intygsgivning
  • Avtalsmallar
  • Upprätta ekonomisk plan och ombesörja intygsgivning
  • Fastighetspaketering, avtal, lagfart m.m
  • Informationsmöten och överlämning vid inflyttning för köparna av bostadsrätterna
  • Styrelserådgivning
Utökade tjänster

Andra verksamhetsområden

Vi på Svensk Borätt arbetar även inom andra områden såsom ägarlägenheter och friköp av bostadsrätter. Friköp kan kortfattat beskrivas som ombildning från bostadsrätt till äganderätt, med målet att äga boendet helt ut.

Ägarlägenheter är så kallade 3D-fastigheter och är den vanligaste formen att bo i utomlands. I Sverige har den funnits sedan 2009. Hela byggnaden som lägenheten ligger i är uppdelad i tredimensionella fastigheter där varje lägenhet utgör en egen fastighet. Lägenhetsinnehavarna äger och ansvarar för sina lägenheter och de gemensamma utrymmena sköts via en samfällighetsförening.

Om det har skett några förändringar av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet bör ibland en ny ekonomisk plan upprättas och registreras. Vi ser till helheten och upprättar vid behov en ny ekonomisk plan. Det kan finnas flera olika skäl till att planen behöver göras om. En vanlig orsak är till exempel att lokaler byggs om till bostäder eller att råvindar byggs om till lägenheter och upplåts. Oavsett anledning så är vi behjälpliga med vår erfarenhet och kompetens.

Med Svensk Borätt får ni en helhetslösning som finns med hela vägen med obegränsad rådgivning – inget bolag eller projekt är för stort eller för litet för oss!