Ekonomisk analys för bostadsrätts­föreningar.

Analys

Lönsamma analystjänster för er bostadsrättsförening

Vi på Svensk Borätt är specialister inom bostadsrättsföreningar och deras ekonomi. Genom en djupgående analys av fastigheten och ekonomin pekar vi på möjligheter att öka intäkter och minska kostnader. Vår analys är inte en budget; vi går djupare än så och ger styrelsen ett material att arbeta utifrån under flera år framöver. Det lönar sig.

Vi tittar på en mängd parametrar och ger er besked kring om föreningen avviker från vad som är att förvänta och därmed se var det kan finnas förbättringspotential.

Vi djupdyker i föreningens intäkter bestående av avgifter från medlemmar, hyror från eventuella lokal- och bostadshyresgäster, intäkter från parkeringsplatser eller garage, avgifter för andrahandsupplåtelser samt överlåtelse- och pantsättningsavgifter.

På kostnadssidan kontrolleras exempelvis om driftskostnaderna är rimliga givet fastighetens förutsättningar och om er förening har de bästa räntorna för föreningens lån. Att något följer samma mönster som tidigare år betyder inte att det inte avviker från vad som är att betrakta som rimligt.

Finns det möjligheter att öka föreningens intäkter eller minska kostnader? Genom att analysera årsredovisning, hyreslista, stadgar och fastighetsutdrag tar vi fram rekommendationer på åtgärder för de områden där föreningen har förbättringspotential.

Kan föreningen utveckla fastigheten genom att exempelvis skapa fler lägenheter och lokaler? Vi utreder och kommer med förslag.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er förening. Vi hjälper er mot en hållbar bostadsrättsförening med stabil ekonomi!
Pris för vår grundliga analys av er BRF: 29 500 kr inkl. moms.
Urval av tjänster

Några av de tjänster vi erbjuder hjälp med

 • Kapitaltillskott
 • Stadgeändring för individuella kapitaltillskott
 • Refinansiering av föreningslån
 • Upphandling
 • Ny ekonomisk plan
 • Analys och omräkning av andelstal
 • Friköp
Bostadsrättsföreningens bästa vän

Vad behöver just er förening hjälp med?

Nedan ett urval av de tjänster vi kan hjälpa styrelsen och medlemmar i er bostadsrättsförening med. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till en bättre föreningsekonomi.

 

 • Kapitaltillskott

  Har er förening en hög belåning? Då kan det vara klokt att se över möjligheten att göra ett kapitaltillskott. Kapitaltillskott i en bostadsrättsförening är pengar som medlemmarna betalar för att amortera föreningens lån eller vid en större renovering där alternativet hade varit att ta upp nya lån i föreningen.
 • Ändring av stadgar för individuella kapitaltillskott

  Genom att justera föreningens stadgar finns det möjlighet att öppna upp för kapitaltillskott för de enskilda medlemmar som önskar det utan att krav ställs på att alla ska tillskjuta pengar. Medlemmen som gjort kapitaltillskott får en lägre avgift och kan dessutom göra avdrag för det vid försäljning av bostadsrätten.
 • Refinansiering

  Refinansiering innebär kortfattat att föreningen omförhandlar existerande lån eller tar upp nya lån i annat institut för att ersätta befintliga lån i syfte att sänka räntekostnader eller amorteringskrav. För att få så bra villkor som möjligt utreder vi och lyfter fram föreningens styrkor. Med det framtagna underlaget handlar vi sedan upp en ny finansiering åt er.
 • Upphandling

  Oavsett om det handlar om föreningens lån eller fastighetens skötsel och städning ger en professionell upphandling som regel bättre priser och villkor. Genom vår upphandlingstjänst säkerställs inte minst att allt blir rätt och till rätt pris.
 • Ny ekonomisk plan

  Sker väsentlig förändringar av betydelse för föreningens verksamhet krävs att en ny ekonomisk plan upprättas och registreras hos Bolagsverket. Ett vanligt exempel är att lokaler byggs om till bostäder eller att en råvind inreds. Vi ser till helheten och upprättar vid behov en ny ekonomisk plan.
 • Analys och omräkning av andelstal

  När föreningen bildades erhöll varje bostadsrätt ett andelstal. Andelstalet ligger till grund för exempelvis hur mycket du betalar i avgift till föreningen. När nya bostadsrätter upplåts behöver andelstalen justeras. Vi bedömer när en justering är nödvändig och genomför korrekta beräkningar.
 • Friköp

  Friköp kan kortfattat beskrivas som ombildning från bostadsrätt till äganderätt, med målet att äga boendet helt ut. Det kan ibland vara att föredra för radhus eller fristående hus där varje hus har en egen tomt.

Du kan alltid vända dig till Svensk Borätt

Vi på Svensk Borätt kan bostadsrättsföreningar och fastigheter och ovan är endast ett axplock av vad vi kan hjälpa till med. Tveka aldrig att kontakta oss med dina frågor i allt bostadsrätts- eller fastighetsrelaterat. Om inte vi kan hjälpa så kan helt säkert någon i vårt kunniga nätverk göra det.