Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Ombildning

Bor du i hyresrätt idag men vill äga din bostad?

Att ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt är en unik möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

Vi på Svensk Borätt hjälper dig och dina grannar genom hela processen. Ni boende får med oss en personlig kontakt som guidar er genom hela ombildningsresan.

Ombildning i stora drag

Vid en ombildning görs hyresrätten om till en bostadsrätt genom att några boende bildar en bostadsrättsförening som köper huset av fastighetsägaren. Samtidigt köper de som vill sina lägenheter som bostadsrätter. Din bostad är således densamma, men får genom den ändrade upplåtelseformen nya värden. Dessa värden mäts inte bara i pengar, utan även i trivsel, trygghet och frihet.

Ett klokt beslut

Fördelar med ombildning

 • Du köper din lägenhet så pass mycket under marknadsvärdet så att det inte behövs någon kontantinsats
 • Som regel sänks hushållets boendekostnad -särskilt på lång sikt
 • Ökad frihet att renovera lägenheten och påverka ditt närområde
 • Flexibla ägarvillkor - barn och barnbarn kan ta över lägenheten
 • En biljett in på bostadsmarknaden!
Steg för steg

En kortare beskrivning av ombildningsprocessen

 • Bilda bostadsrättsförening

  En bostadsrättsförening måste bestå av minst tre ledamöter, vi hjälper till med bildandet och ordnar stadgar som är anpassade för ombildning. Föreningen registrerar vi sedan hos Bolagsverket.
 • Kontakta fastighetsägare – få ett pris på fastigheten

  Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela att intresse för ombildning från hyresgästernas sida finns. Förhoppningsvis är fastighetsägaren villig att sälja och då påbörjas en förhandling och ombildningsresan kan starta på riktigt.
 • Teknisk besiktning

  En teknisk besiktning av husets skick och kommande underhållsbehov de kommande 10-åren görs av en besiktningsman.
 • Kalkyl

  Utifrån fastighetsmäklarens värdering av lägenheterna, aktuella driftkostnader och underhållsbehovet tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.
 • Informationsmöte

  Ett informationsmöte hålls för att gå igenom kalkylen och den tekniska besiktningen. Nu får alla boende veta vad just deras lägenhet skulle kosta och vad månadsavgiften skulle bli.
 • Ekonomisk plan

  En ekonomisk plan upprättas enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två intygsgivare, utsedda av Boverket innan den registreras hos Bolagsverket.
 • Köpstämma

  På köpstämman röstar de boende om de vill köpa huset eller inte. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.
 • Bank

  Vi söker lån för föreningen och hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt. De boende som vill köpa sina lägenheter söker bolån hos bank.
 • Tillträde

  Föreningen köper huset och lägenheterna upplåts med bostadsrätt till alla som vill köpa sina lägenheter. De som inte köper bor kvar i sin hyreslägenhet med samma hyra som idag.
 • Efter tillträdet

  När föreningen blivit fastighetsägare tar den över ansvaret för förvaltningen. Som regel anlitas ett professionellt förvaltningsbolag.

Låter det intressant?

Dessutom tar vi endast betalt när ombildningen slutförs. Väljer föreningen av någon anledning att inte fullfölja ombildningen så står vi för alla kostnader som uppkommit längs vägen. Det kostar alltså inget att ge det en chans.

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt börjar oftast med att en hyresgäst hör av sig till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka saken!