Miljöpolicy

Hållbarhet ligger i vårt DNA
Vår ambition är att bidra till en långsiktig hållbar miljö- och klimatutveckling för kommande generationer. Med det följer också en skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka i vår verksamhet. Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Allt för att skapa en hållbar värld för framtida generationer.

Vi tror på hållbar ombildning och nyproduktion
Vi eftersträvar att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt. Gällande miljölagstiftning och myndighetskrav håller vi som absoluta minimikrav för verksamheten. Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständiga förbättringar i fokus.

Visste du att när en fastighet ombildas från hyresrätt till bostadsrätt minskar normalt fastighetens resursanvändning. Statistiska Centralbyrån för årlig statistik över olika ägarkategoriers resursanvändning för driften av fastigheter i Sverige. Resursanvändningen mäts i kronor per kvadratmeter bostad. Driftkostnaderna för en fastighet som förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag har de senaste fem åren legat ca 50 % högre, än för motsvarande fastighet som förvaltas av en bostadsrättsförening. Det innebär att bostadsrätt är en förvaltningsform som är långsiktigt hållbar för miljön. Detta tycker vi är bra, men vår strävan är att utveckla denna förvaltningsform ytterligare. Vi hjälper företag, fastighetsbolag och organisationer i ett tidigt skede med deras planering att skapa boenden i nyproducerade bostadsrättsföreningar. Viktigt är att köparna av bostadsrätter efterfrågar klimatsmarta och energieffektiva hus, som motiverar våra kunder att anpassa sin produktion.