Fastighetsägarens förlängda arm.

För fastighetsägare som vill mer

För fastighetsägare som vill mer än att bara förvalta

Är du en fastighetsägare som vill skapa värden utöver ren direktavkastning på dina fastigheter? Då talar vi samma språk och ska nog komma överens.

Vi lokaliserar tillsammans med dig som fastighetsägare orealiserad potential och skapar mervärden oavsett om det gäller befintligt bestånd eller fastigheter som övervägs för förvärv.

Vår kompetens

Ett urval om det vi gör

 • Ägarinitierad ombildning
 • Analys
 • Investeringsrådgivning
 • Uppstartsförvaltning
 • Ägarlägenheter
Fastighetsägarens förlängda arm

Tjänster vi bistår gamla eller nya fastighetsägare med

 • Ägarinitierad ombildning

  Vid en ombildning görs hyresrätter om till en bostadsrätter genom att det bildas en bostadsrättsförening som förvärvar huset av fastighetsägaren. På detta sätt får du som regel mer betalt för din fastighet samtidigt som de boende gör en bra affär.
 • Analys

  Genom att göra djupgående analyser och utredningar gällande fastighetens förutsättningar och därefter ta fram åtgärdsförslag hjälper vi fastighetsägaren att identifiera fastighetens utvecklingsmöjligheter.
 • Investeringsrådgivning

  Vill du investera i fastigheter men saknar tid, rätt kunskaper eller en organisation för att hantera förvärv och förvaltning? Vi förenklar fastighetsinvesteringar genom att avlasta dig som investerare så att du kan fokusera på att hitta rätt objekt för din nästa investering.
 • Uppstartsförvaltning

  Saknar du en organisation eller tid för att hantera förvaltningen under tiden som du utvecklar en fastighet så kan vi hantera hela eller delar av den under en period. Vi skräddarsyr en lösning som passar just dig och ditt projekt.
 • Ägarlägenheter

  Ägarlägenheter är så kallade 3D-fastigheter och är den vanligaste formen att bo i utomlands. I Sverige har denna boendeform funnits sedan 2009.Hela byggnaden som lägenheten ligger i är uppdelad i tredimensionella fastigheter där varje lägenhet utgör en egen fastighet.

Mer i detalj

Ägarinitierad ombildning

Vid en ombildning görs hyresrätter om till en bostadsrätter genom att det bildas en bostadsrättsförening som förvärvar huset av fastighetsägaren. På detta sätt får du som regel mer betalt för din fastighet samtidigt som de boende gör en bra affär.

Från start till mål

Vi hjälper dig som fastighetsägare under hela ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt. Vi sköter kommunikationen med hyresgästerna och hjälper er från start till mål, från ett första informationsmöte med de boende till dagen då fastigheten övergår i bostadsrättsföreningens ägo.

Goda förberedelser gör skillnad

Vi på Svensk Borätt kan hjälpa er att redan innan en ombildning inleds se över fastigheten. Hur ser avtal och hyreskontrakt ut; kan viss renovering behöva genomföras; finns något som kan utvecklas? Vi vet vad som maximerar din vinst och skapar förutsättningar för en välmående bostadsrättsförening.

Analys

Genom att göra djupgående analyser och utredningar gällande fastighetens förutsättningar och därefter ta fram åtgärdsförslag hjälper vi fastighetsägaren att identifiera fastighetens utvecklingsmöjligheter.

 • Är driftkostnaderna för höga?
 • Är hyrorna för låga?
 • Har du rätt hyresgästsammansättning?
 • Har du teknisk koll på fastigheten, underhållsplan, besiktning med mera?
 • Finns det en fungerande förvaltning till rätt pris?
 • Finns outnyttjad byggrätt?

Vi älskar att bege oss ut på på denna typ av skattjakt och utreda vilka lukrativa hemligheter varje unik fastighet rymmer.

Investeringsrådgivning

Vill du investera i fastigheter men saknar tid, rätt kunskaper eller en organisation för att hantera förvärv och förvaltning? Vi förenklar fastighetsinvesteringar genom att avlasta dig som investerare så att du kan fokusera på att hitta rätt objekt för din nästa investering.

Fastighetsinvesterarens förlängda arm

Många som vill investera i fastigheter saknar tid eller organisation för att hantera förvärvet och bygga upp en förvaltning. De vill snarare ha en fungerande och lättförvaltad förvaltningsenhet, alternativt värdemaximera fastigheten.

Under förvärvsprocessen hjälper vi fastighetsägaren med fotarbete och utredningar av de frågor som kommer upp. I vårt nätverk finns även duktiga advokater, lantmätare, besiktningsmän och revisorer som hjälper er att göra en god affär.

Vi kan fastighetsfinansiering

En annan fråga som ofta kommer upp är vilka finansieringsvillkor man kan förvänta sig. Vi tar fram ett förfrågningsunderlag och kartlägger vilka möjligheter som finns i det specifika fallet.

Uppstartsförvaltning

Saknar du en organisation eller tid för att hantera förvaltningen under tiden som du utvecklar en fastighet så kan vi hantera hela eller delar av den under en period.

Ett övertagande av en fastighet innebär alltid vissa utmaningar och problem att lösa. För detta skede i investeringsprocessen har vi utvecklat en speciell tjänst; uppstartsförvaltning. Uppstarförvaltning innebär att du som fastighetsinvesterare kan fokusera på att fatta kloka beslut, medans vi sätter upp en väl fungerande och aktiv förvaltning, vilken lägger en grund för egen långsiktig förvaltning eller ett enkelt övertagande när du utvecklat fastigheten färdigt och säljer den vidare. Vi skräddarsyr en lösning som passar just dig och ditt projekt.

Ägarlägenheter

Ägarlägenheter är så kallade 3D-fastigheter och är den vanligaste formen att bo i utomlands. I Sverige har denna boendeform funnits sedan 2009.

Varje lägenhet en egen fastighet

Hela byggnaden som en ägarlägenhet ligger i är uppdelad i tredimensionella fastigheter där varje lägenhet utgör en egen fastighet. Lägenhetsinnehavarna äger och ansvarar för sina lägenheter och de gemensamma utrymmena sköts via en samfällighetsförening.

Helhetslösning

Med Svensk Borätt får ni en helhetslösning som finns med hela vägen med obegränsad rådgivning – inget bolag eller projekt är för stort eller för litet för oss.