Vi som jobbar här

Lösningen är bara ett mail eller ett telefonsamtal bort.

Linn Bjerkborn

Linn Bjerkborn
Växel: 040-611 99 60. Mobil: 0722-51 10 87.
E-post: linn@svenskboratt.se

Läs mer om Linn

Linn är kontorchef. Arbetar i huvudsak med faktura- och lönehantering samt övrigt administrativt arbete.

Sebastian Gustafson

Sebastian Gustafson
Direkt: 040-97 64 23. Mobil: 0722-51 10 84.
E-post: sebastian@svenskboratt.se

Läs mer om Sebastian

Sebastian är bolagsjurist. Utbildad vid juristlinjen på Umeå universitet, och hans huvudsakliga ansvarsområden rör juridiska frågor som upprättande samt genomgång av avtal och köpehandlingar.

Björn Gedda

Björn Gedda
Direkt: 040-97 64 25. Mobil: 0722-51 10 85.
E-post: bjorn@svenskboratt.se

Läs mer om Björn

Björn är kalkylansvarig och arbetar i huvudsak med kalkyler till ekonomiska planer, kassaflödesanalyser och webb. Björn har en filosofie doktorsexamen från Lunds universitet.

Gustaf Löfstedt

Gustav Löfstedt
Direkt: 040-97 64 21. Mobil: 0722-51 10 86.
E-post: gustav@svenskboratt.se

Läs mer om Gustav

Gustav arbetar som ombildningskonsult med kundkontakter och besiktningar som huvudsakligt ansvarsområde.

Ingemar Bjerkborn

D. Ingemar Bjerkborn
Direkt: 040-97 64 20. Mobil: 070-741 30 60.
E-post: ingemar@svenskboratt.se

Läs mer om Ingemar

Ingemar Bjerkborn är grundare av Svensk Borätt och numera Senior Advisor med 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen och fastighetsmarknaden. Ingemar hanterar kontakter och förhandlingar med fastighetsägare.

Tidigare verksamheter:
Svensk Fastighetsförmedling, från fastighetsmäklare till styrelseledamot
Grundare av Svenska Lantbruksgruppen – AREAL
Ägare till och VD för Bjurforsgruppen
Grundare av NyttHem, förlagan till Hemnet
Chefsbefattningar inom offentlig förvaltning och Kinnevikssfären