Utredning om stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringsutredningen Stärkt skydd på bostadsmarknaden lämnades i förra veckan över till justitiedepartementet. Utredningen har syftat till att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och förhoppningen är att det ska bli enklare för bostadsrättsspekulanter att jämföra olika bostadsrätter.

Ett förslag handlar om skärpta regler för avskrivningar där följden kan bli att många föreningar tvingas öka sparandet för att inte redovisa förlust. Det kan i sin tur medföra högre månadskostnader för bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsföreningarna föreslås också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

Dessutom finns förslag på att nyproducerade bostadsrätter ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig över 50 år. Den kan bland annat avslöja om månadsavgifterna är för lågt satta.

Förslagen kan komma att träda i kraft redan under 2019

Läs hela utredningen HÄR