Svensk Borätt – nu en del av Restate

Svensk Borätt, störst på ombildningar i södra Sverige, har slagit sig samman med Restate, Sveriges största på ombildningar med en historia av att ha genomfört var tredje ombildning i landet. Restates verksamhetsområden utöver ombildningar är främst rådgivning vid nyproduktion av bostadsrätter, fastighetsförvaltning, förmedling av hyresfastigheter och bostadsrätter samt juridiska tjänster i fastighetsområdet.

Restate har drygt 30 anställda och ett brett kompetensområde och stor kunskap.

Våra nya kollegor har gedigen bakgrund som fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare. Här finns god kunskap och företaget är utsedda av Boverket att utfärda intyg angående tillförlitligheten av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar.

Läs mer om restate här: https://www.restate.se/