Nödvändiga stadgeändringar

Den 1 juli 2106 infördes ett antal lagändringar vilka påverkar våra bostadsrättsförening. Många av dessa lagändringar medför dessutom att föreningen måste förändra sina stadgar. Styrelsen är skyldig att på en föreningsstämma senast den 30 juni 2018 lägga fram ett förslag med nödvändiga förändringar.

De punkter som huvudsakligen berörs är tid för kallelse och när årsredovisningshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna och för föreningens revisor.

I samband med att ni genomför dessa nödvändiga förändringar kan det vara lämpligt att göra en genomgripande översyn av era nuvarande stadgar. Har ni exempelvis infört möjligheten att ta extra betalt vid andrahandsuthyrning?

Kontakta oss på Svensk Borätt så berättar vi mer.