Grattis till Brf Väveriet 20-21

Den 17 juni förvärvade Brf Väveriet 20-21 sina fastigheter genom hembud.