Smålandsposten skriver om försäljningen till Brf Segerstaden i Växjö

Smålandsposten skrev igår om Växjöbostäders kommande försäljning till Brf Segerstaden i Växjö. Man kunde läsa att ”det kommunala bostadsbolaget vill sälja 44 lägenheter på Hovshaga till en nybildad bostadsrättsförening. Nu väntas Växjö kommun säga ja till affären.

Lägenheterna ägs i dag av Växjöbostäder och de har även tidigare varit aktuella för försäljning. Senast var när fastighetsbolaget genomförde en större försäljning på drygt 2 000 lägenheter under 2016. Hyresgästerna anmälde då intresse för att få ombilda till bostadsrätter och därför plockades fastigheterna ur den stora affären.

Fastigheterna har ett bokfört värde på 41 miljoner kronor och de säljs för 96 miljoner.

Innan försäljningen kan genomföras ska kommunfullmäktige säga sitt. När ärendet behandlades i Växjöbostäders styrelse reserverades sig Socialdemokraterna mot beslutet.”

 Läs hela artikeln här.

Brf Segerstaden i Växjö röstade ja på köpstämman

Vi vill gratulera Brf Segerstaden i Växjö som vid köpstämman i veckan röstade ett klart ja till att gå vidare med ombildningen. För att det ska bli ja vid köpstämman krävs att 2/3 av de som har ett förstahandshyresavtal och står skrivna på fastigheten röstar ja. Nu ska frågan om överlåtelsen behandlas i kommunfullmäktige och VKAB (Växjö Kommunföretag AB) och därför räknar vi med tillträde först i september. Under tiden upphandlar vi förvaltning och finansiering för föreningen.

Utredning om stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringsutredningen Stärkt skydd på bostadsmarknaden lämnades i förra veckan över till justitiedepartementet. Utredningen har syftat till att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och förhoppningen är att det ska bli enklare för bostadsrättsspekulanter att jämföra olika bostadsrätter.

Ett förslag handlar om skärpta regler för avskrivningar där följden kan bli att många föreningar tvingas öka sparandet för att inte redovisa förlust. Det kan i sin tur medföra högre månadskostnader för bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsföreningarna föreslås också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

Dessutom finns förslag på att nyproducerade bostadsrätter ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig över 50 år. Den kan bland annat avslöja om månadsavgifterna är för lågt satta.

Förslagen kan komma att träda i kraft redan under 2019

Läs hela utredningen HÄR

Verktyg

3D-bildning

3D-bildning

Det är nu mer än tio år sedan möjligheten att bilda en 3D-fastighet infördes. Efter en ganska trög start är det nu ett självklart inslag i storstadskommunerna. Det finns många motiv till 3D-fastighetsbildning. Ofta kan det ge en effektivare förvaltning, till exempel så att ett bostadsbolag inte ska behöva hantera butiker som kräver en annan kompetens.
Ibland kan en fastighetsägare vilja stycka av bostadsdelen för att sälja till en bostadsrättsförening.
En bostadsrättsförening kan vilja avstycka en del för att kunna bli en äkta förening när lokalhyrorna stiger. En 3D-bildning kan uppfattas som besvärlig men vi på Svensk Borätt har erfarenhet på området och sedan flera år har hjälpt både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med 3D-bildning.

Tveka inte att kontakta oss!

Nödvändiga stadgeändringar

Den 1 juli 2106 infördes ett antal lagändringar vilka påverkar våra bostadsrättsförening. Många av dessa lagändringar medför dessutom att föreningen måste förändra sina stadgar. Styrelsen är skyldig att på en föreningsstämma senast den 30 juni 2018 lägga fram ett förslag med nödvändiga förändringar.

De punkter som huvudsakligen berörs är tid för kallelse och när årsredovisningshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna och för föreningens revisor.

I samband med att ni genomför dessa nödvändiga förändringar kan det vara lämpligt att göra en genomgripande översyn av era nuvarande stadgar. Har ni exempelvis infört möjligheten att ta extra betalt vid andrahandsuthyrning?

Kontakta oss på Svensk Borätt så berättar vi mer.

Hyresgästen får betala mest för att bo

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) kostar en nybyggd hyrestrea i Stormalmö 9 100 kr i månadshyra, medan den nybyggda bostadsrätten är 3 000 kr billigare. Man har då räknat med att en trea i Malmö kostar 2 210 000 kr att köpa, att köparen har lån på 85 % och att räntan ligger på 2 %. Ränteavdraget är medräknat, dock inte amorteringen. Men även med amortering kostar Malmöbostadsrätten mindre än den lika nya hyresrätten.

Läs mer hos Sydsvenskan som har skrivit om jämförelsen.

HSB Brf Ranberga närmar sig friköp

En stor majoritet av medlemmarna i HSB Brf Ranberga har länge velat friköpa sina bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen anlitade redan år 2015 oss för att driva processen och hjälpa till med information till medlemmarna, ändring av detaljplan, lantmäteriförrättning och slutligen själva friköpet. Nu har den nya detaljplanen vunnit laga kraft och lantmäteriförrättningen blir klar inom kort. Om tidsplanen håller friköps lägenheterna under slutet av maj. Därefter återstår att likvidera föreningen.

Brf Forntiden i Växjö har tillträtt fastigheten

Stort grattis till alla nya bostadsrättsinnehavare i Brf Forntiden i Växjö. Föreningen tillträdde fastigheten tidigare idag. Nu följer en del ganska omfattande renoveringar och det blir spännande att följa. Vi kommer naturligtvis att finnas med styrelsen under lång tid framöver för att försäkra oss om att föreningen får bästa tänkbara start.

 

 

Friköp Brf Algut

Idag befinner vi oss på Öland för att slutföra friköpet för Brf Algut..

Grattis Hasseln!

Vi säger Grattis till Brf Hasseln 3 som idag tillträdde sig fastighet.

Lycka till!