HSB Brf Ranberga närmar sig friköp

En stor majoritet av medlemmarna i HSB Brf Ranberga har länge velat friköpa sina bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen anlitade redan år 2015 oss för att driva processen och hjälpa till med information till medlemmarna, ändring av detaljplan, lantmäteriförrättning och slutligen själva friköpet. Nu har den nya detaljplanen vunnit laga kraft och lantmäteriförrättningen blir klar inom kort. Om tidsplanen håller friköps lägenheterna under slutet av maj. Därefter återstår att likvidera föreningen.