Aktuellt

Det händer mycket på Svensk Borätt. Här kan du hålla koll.

Glad sommar!

Våren kom och gick och plötsligt är det sommar. Vi vill önska alla en riktigt härlig och solig sommar. Vi kommer att dra ner på bemanningen, men finns fortfarande att nå hela sommaren på våra mobiler.

Ni når oss på:
Linda 0722-511 086
Sebastian 0722-511 084
Björn 0722-511 085
Linn 0707-671 878
Ingemar 0707-413 060

Bästa hälsningar från alla oss på Svensk Borätt

Ekonomiska planer för nyproduktion

Vi märker tydligt att det byggs väldigt mycket i Sverige just nu. Vi producerar nämligen ekonomiska planer åt byggherrar som står i begrepp att sälja nybyggnation som bostadsrätter. I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. För att höja konsumentskyddet ska två intygsgivare som är godkända av Boverket kontrollera och godkänna den ekonomiska planen för att den ska kunna bli registrerad hos Bolagsverket. Hittills i år har vi producerat ca femton ekonomiska planer som nu är intygsgivna. Vi jobbar in i det sista med ytterligare fyra som ska bli intygsgivna före midsommar.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar med våra ekonomiska planer eller få referenser att kontakta.

Friköp i Brf Ranberga i Malmö och ombildning i Brf Ulla 6

Idag gratulerar vi alla boende i tidigare Brf Ranberga i Malmö som i förra veckan friköpte sina bostadsrätter och blev fastighetsägare. Bostadsrättsföreningen är nu under likvidation. Det har varit en lång process som började med detaljplaneändring och därefter avstyckning i trettio mindre fastigheter. På slutet gick allt snabbt och friköpet är nu ett faktum. Vi tackar Brf Ranbergas friköpsgrupp och övriga boende i området för ett gott samarbete och önskar alla stort lycka till som fastighetsägare.

Vi vill också gratulera och lyckönska Brf Ulla 6 i Malmö som i förra veckan ombildade fastigheten till bostadsrättsförening. Det blir kul att följa föreningen. Stort lycka till och tack för ett gott samarbete!

Ja på köpstämman för Brf Ulla 6

Igår röstade Brf Ulla 6 JA till att gå vidare med förvärv av fastigheten i Malmö. Tillträdet kommer att ske den 1 juni. Fastigheten ligger på mycket bra läge i Slottsstaden i Malmö och har 15 lägenheter. Stort grattis till alla medlemmar. Nu passar vi på att önska alla en trevlig kristihimmelfärdshelg!

Kugghjul

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen ska varje år hålla en föreningsstämma. Det är här respektive medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

Hur ska man då som styrelse lägga upp arbetet inför föreningsstämman? Styrelsen bör i god tid fundera över vilka externa personer de vill ska närvara på stämman. Många föreningar väljer att ta in en extern ordförande för att leda stämman. Det kan också vara önskvärt att den ekonomiska förvaltaren närvarar och redovisar årsredovisningen. I vissa fall kan det även vara bra att ha med föreningens revisor vid stämman. Det är därför lämpligt att i god tid stämma av möjliga dagar med de externa personer ni önskar ska delta samt möjlighet att hyra eventuell lokal. Tänk på att det är många föreningar som har stämmor under april och maj.

När styrelsen beslutat sig för ett lämpligt datum ska kallelse skrivas och skickas ut. I föreningens stadgar framgår både när och hur kallelsen ska delas ut. Innan kallelsen skickas ut måste man dock fundera på om det är någon punkt som ska vara med utöver standardpunkterna, det kanske är någon fråga som ska lyftas till stämman eller någon stadgeändring som behöver genomföras. Har föreningen en valberedning är det lämpligt att även ta in deras förslag i så god tid att det kan bifogas till kallelsen. Det kan också ha kommit in motioner från medlemmarna. Om det inkommit motioner ska dessa med i kallelsen och lämpligen också ett yttrande till varje motion från styrelsen.

Det är lämpligt att innan stämman besluta vem som ska föreslås som ordförande och som protokollförare.

Det är en hel del att tänka på för styrelsen. Vi på Svensk Borätt hjälper gärna till med både ordförandeskap och protokoll.