Ja på köpstämman för Brf Ulla 6

Igår röstade Brf Ulla 6 JA till att gå vidare med förvärv av fastigheten i Malmö. Tillträdet kommer att ske den 1 juni. Fastigheten ligger på mycket bra läge i Slottsstaden i Malmö och har 15 lägenheter. Stort grattis till alla medlemmar. Nu passar vi på att önska alla en trevlig kristihimmelfärdshelg!

Kugghjul

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen ska varje år hålla en föreningsstämma. Det är här respektive medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

Hur ska man då som styrelse lägga upp arbetet inför föreningsstämman? Styrelsen bör i god tid fundera över vilka externa personer de vill ska närvara på stämman. Många föreningar väljer att ta in en extern ordförande för att leda stämman. Det kan också vara önskvärt att den ekonomiska förvaltaren närvarar och redovisar årsredovisningen. I vissa fall kan det även vara bra att ha med föreningens revisor vid stämman. Det är därför lämpligt att i god tid stämma av möjliga dagar med de externa personer ni önskar ska delta samt möjlighet att hyra eventuell lokal. Tänk på att det är många föreningar som har stämmor under april och maj.

När styrelsen beslutat sig för ett lämpligt datum ska kallelse skrivas och skickas ut. I föreningens stadgar framgår både när och hur kallelsen ska delas ut. Innan kallelsen skickas ut måste man dock fundera på om det är någon punkt som ska vara med utöver standardpunkterna, det kanske är någon fråga som ska lyftas till stämman eller någon stadgeändring som behöver genomföras. Har föreningen en valberedning är det lämpligt att även ta in deras förslag i så god tid att det kan bifogas till kallelsen. Det kan också ha kommit in motioner från medlemmarna. Om det inkommit motioner ska dessa med i kallelsen och lämpligen också ett yttrande till varje motion från styrelsen.

Det är lämpligt att innan stämman besluta vem som ska föreslås som ordförande och som protokollförare.

Det är en hel del att tänka på för styrelsen. Vi på Svensk Borätt hjälper gärna till med både ordförandeskap och protokoll.

Smålandsposten skriver om försäljningen till Brf Segerstaden i Växjö

Smålandsposten skrev igår om Växjöbostäders kommande försäljning till Brf Segerstaden i Växjö. Man kunde läsa att ”det kommunala bostadsbolaget vill sälja 44 lägenheter på Hovshaga till en nybildad bostadsrättsförening. Nu väntas Växjö kommun säga ja till affären.

Lägenheterna ägs i dag av Växjöbostäder och de har även tidigare varit aktuella för försäljning. Senast var när fastighetsbolaget genomförde en större försäljning på drygt 2 000 lägenheter under 2016. Hyresgästerna anmälde då intresse för att få ombilda till bostadsrätter och därför plockades fastigheterna ur den stora affären.

Fastigheterna har ett bokfört värde på 41 miljoner kronor och de säljs för 96 miljoner.

Innan försäljningen kan genomföras ska kommunfullmäktige säga sitt. När ärendet behandlades i Växjöbostäders styrelse reserverades sig Socialdemokraterna mot beslutet.”

 Läs hela artikeln här.

Brf Segerstaden i Växjö röstade ja på köpstämman

Vi vill gratulera Brf Segerstaden i Växjö som vid köpstämman i veckan röstade ett klart ja till att gå vidare med ombildningen. För att det ska bli ja vid köpstämman krävs att 2/3 av de som har ett förstahandshyresavtal och står skrivna på fastigheten röstar ja. Nu ska frågan om överlåtelsen behandlas i kommunfullmäktige och VKAB (Växjö Kommunföretag AB) och därför räknar vi med tillträde först i september. Under tiden upphandlar vi förvaltning och finansiering för föreningen.

Utredning om stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringsutredningen Stärkt skydd på bostadsmarknaden lämnades i förra veckan över till justitiedepartementet. Utredningen har syftat till att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och förhoppningen är att det ska bli enklare för bostadsrättsspekulanter att jämföra olika bostadsrätter.

Ett förslag handlar om skärpta regler för avskrivningar där följden kan bli att många föreningar tvingas öka sparandet för att inte redovisa förlust. Det kan i sin tur medföra högre månadskostnader för bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsföreningarna föreslås också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

Dessutom finns förslag på att nyproducerade bostadsrätter ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig över 50 år. Den kan bland annat avslöja om månadsavgifterna är för lågt satta.

Förslagen kan komma att träda i kraft redan under 2019

Läs hela utredningen HÄR