HSB Brf Ranberga närmar sig friköp

En stor majoritet av medlemmarna i HSB Brf Ranberga har länge velat friköpa sina bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen anlitade redan år 2015 oss för att driva processen och hjälpa till med information till medlemmarna, ändring av detaljplan, lantmäteriförrättning och slutligen själva friköpet. Nu har den nya detaljplanen vunnit laga kraft och lantmäteriförrättningen blir klar inom kort. Om tidsplanen håller friköps lägenheterna under slutet av maj. Därefter återstår att likvidera föreningen.

Brf Forntiden i Växjö har tillträtt fastigheten

Stort grattis till alla nya bostadsrättsinnehavare i Brf Forntiden i Växjö. Föreningen tillträdde fastigheten tidigare idag. Nu följer en del ganska omfattande renoveringar och det blir spännande att följa. Vi kommer naturligtvis att finnas med styrelsen under lång tid framöver för att försäkra oss om att föreningen får bästa tänkbara start.